Jag anmäler mig till Pingst ledare 2019 Västerås.


Avgiften är 300 kr och för dig under 25 år 50 kr. From 28 oktober höjs avgiften till 400 kr och för dig under 25 år 150 kr.
Sista anmälningsdag är 3 november. Anmälan kan dock stängas tidigare om vårt tak för deltagarantal uppnås.

Din anmälan är bindande. Ingen återbetalning görs av avgift, men får du förhinder kan du överlåta din plats till någon annan.

Betalningen sker av avgiften skrev via faktura till din församling

Arrangemanget kommer att genomföras i samarbete med studieförbundet Bilda. Därför måste du lämna fullständigt personnummer (12 siffror)

Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnar i samband med anmälningen kommer att användas av Pingst FFS och Studieförbundet Bilda för att kunna administrera och genomföra arrangemanget. Läs mer om Pingst www.pingst.se/integritetspolicy/.

Vid problem med anmälning kontakta pingstledare@konferenspasset.se

* = obligatoriska uppgifter.

Förnamn *
Efternamn *
Adress *
Postnr *
(fem siffor ex 14701 )
Postort *
Personnummer *
(ex 197112127855)
Har du funderingar eller saknar personnummer kontkakta pingstledare@konferenspasset.se
Kön *
Mobiltelefon
E-post *
Verifiera E-post *
Församling inklusive ort *
Övrigt

Önskemål om tolkning/Are you in need of interpretaion?     (Bring your own headphones)

Fakturareferens *

Specialkost
(denna specialkost kan vi erbjuda)


Ledarfunktion i församlingen
(välj en eller flera)


Sång/Musik

Övrigt:


* Seminarier/Nätverksträff

Under Pingst Ledare 2019 kan du välja mellan olika seminarier eller nätverksträff. Du behöver inte ingå i nätverket för att anmäla dig till träffen.


Enkät från Pingst

Jag deltar gärna i en enkätundersökning från Pingst och får ett presentkort på Nya Musik på 50kr.


Avtal för arrangemanget

Anmälan är bindande om deltagare inte avregistrerar sig före den 3 november. Ingen återbetalning görs av betald avgift, men får du förhinder kan du överlåta din plats till någon annan.

Betalningen sker via bankgiro, i sista steget får du exakt information om hur detta går till. Betalning ska göras senast den 29 oktober 2019.

Arrangemanget kommer att genomföras i samarbete med studieförbundet Bilda. Därför måste du lämna fullständigt personnummer (12 siffror)

Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnar i samband med anmälningen kommer att användas av Pingst FFS och Studieförbundet Bilda för att kunna administrera och genomföra arrangemanget. Läs mer om Pingst www.pingst.se/integritetspolicy/.

Jag godkänner avtalet ovan för arrangemanget

 
 
 

Anmälan är bindande om deltagare inte avregistrerar sig före den 3 november. Ingen återbetalning görs av betald avgift, men får du förhinder kan du överlåta din plats till någon annan.

Betalningen sker via bankgiro, i sista steget får du exakt information om hur detta går till. Betalning ska göras senast den 29 oktober 2019.

Arrangemanget kommer att genomföras i samarbete med studieförbundet Bilda. Därför måste du lämna fullständigt personnummer (12 siffror)

Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnar i samband med anmälningen kommer att användas av Pingst FFS och Studieförbundet Bilda för att kunna administrera och genomföra arrangemanget. Läs mer om Pingst www.pingst.se/integritetspolicy/.